Behandelingen \ Klachten bij kinderen

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot ongeveer zestien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind.  Na de opleiding fysiotherapie heeft de therapeut nog een master-opleiding gevolgd. De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.

 De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs. Sommigen lopen om verschillende redenen een achterstand op in hun motorische ontwikkeling en hebben daar hulp bij nodig. De kinderfysiotherapeut kan kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Klachten

De klachten die een kinderfysiotherapeut behandeld zijn divers en afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Het is van groot belang dat kinderen mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten en plezier hebben in bewegen. Wij zorgen er samen met ouders voor dat kinderen weer aansluiting vinden.

Baby’s

Voorkeurshouding

Baby’s kunnen door eenzijdige houdingen een voorkeurshouding krijgen. Hierdoor kan er een afplatting of scheve schedel ontstaan. Om de scheefheid van een hoofd te meten kan er een hoofdmeting ofwel plagiocephalometrie (PCM) worden gedaan.

Ernstige aandoeningen

Sommige kinderen hebben een ernstige aandoening. Kinderfysiotherapie is bij deze jonge kinderen vooral een samenspel van in de eerste plaats ouders en kind, samen met de kinderfysiotherapeut. Jonge kinderen kunnen ook thuis behandeld worden.

Ontwikkelingsachterstand

Ook kunnen baby’s vaardigheden die passen bij hun jonge leeftijd niet (op tijd) beheersen of moeite hebben met de verwerking van prikkels uit hun omgeving.

 

Kleuters en schoolkinderen

 Schoolkinderen kunnen motorisch onhandig of houterig zijn of een slecht evenwicht hebben en angstig zijn om te bewegen. Dit kan problemen geven met vaardigheden zoals zwemmen, fietsen, knutselen en vaak schrijven. Het kan een beperking voor een kind zijn o.a. in het contact met leeftijdsgenootjes en/of in het leren op school.

Als kinderfysiotherapie zinvol is zal het kind met een ouder erbij in de praktijk behandeld worden. Kinderfysiotherapie zal gericht zijn op de hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school) en altijd in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn.

 

Jongeren

Afgezien van “ontwikkelingsgerelateerde” en ernstige aandoeningen kan een kinderfysiotherapeut jongeren met houdingsafwijkingen, blessures en schrijfproblemen behandelen.

Soms blijkt na onderzoek dat de kinderen /jongeren beter af zijn bij een collega met een ander specialisatie (bijvoorbeeld de manueel therapeut). Dan wordt in overleg doorverwezen.

 

De behandeling

De therapie begint met een observatie en onderzoek van het kind. Om de motoriek van kinderen te testen beschikt de kinderfysiotherapeut over gestandaardiseerd testmateriaal.

Daarna stelt de therapeut in overleg met de ouders een behandelplan op. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Ouders en zo nodig ook leerkrachten worden bij de behandeling betrokken. Meestal vinden sessies met de therapeut plaats in de speciale ruimte op de praktijk. Baby’s en peuters worden soms ook thuis behandeld.

Waar kunnen we je mee helpen?

Stuur ons een bericht met uw probleem.
Voor een afspraak kunt u het best bellen.
Bedankt! We hebben uw bericht ontvangen en nemen zsm contact met u op.
Oeps! Er is iets mis gegaan. Probeer het opnieuw.